Hergün  12.00 - 20.00
Pazar KAPALI
Whatsapp: 0539 8288152
 

Tecavüz ve kadın

 

Tecavüz gönülsüz bir kurbanı zorla cinsel bir eğleme katmaktır. Genellikle bu eylem cinsel birleşmedir. Bununla birlikte anal ve oral seks te tecavüz sayılır. Tecavüz, kurbanın  fiziksel zarar görmeyle tehdit edildiği yaşamı tehlikeye sokan bir deneyimdir

 

Tecavüz nedir?
Tecavüz temelde cinsel bir yaklaşma eyleminden çok vahşi bir aşağılanma eylemidir. Tecavüz edenle edilen arasındaki temel etkileşim ise fiziksel egemenlik ve boyun eğme ilişkisidir. Bu durumdaki kurbanın çektiği çaresizlik hissinden cinsel tatmin olma oranı aslında sanılanın ötesinde çok azdır. Bazen tecavüzcü cinsel anlamda yetersiz de olabilir ve bu gibi durumlarda tecavüzcüler şiddet dahi kullanabilirler.Tecavüzcülerin neredeyse tümü erkek ve mağdurların tümüne yakın bir kısmı kadındır

Tecavüz, mağdurlarında ne gibi etkiler bırakır?
 Hem tecavüz hem de cinsel taciz kurbanlarının tipik tepkileri utanç,aşağılanma, sıkıntı hissi, şaşkınlık ve öfkedir. Bir çok kurban yaşadıkları durumdan bizzat kendilerinin sorumlu olup olmadığını ve saldırıyı bir şekilde kendilerinin davet edip etmediklerini sorgularlar.
Uzun vadede depresyon , travma sonrası stres bozukluğu ve sıkıntı ile giden bir çok rahatsızlık ortaya çıkabilir. Ancak yerinde psikolojik destek ve yardım bu durumları önlemek için önemlidir. Böyle bir duruma maruz kalan kişide aşağıdaki belirtilere dikkat etmek ve tedbir almakta fayda vardır.

Tecavüzün kadında bırakılabileceği kalıcı sorunlar nelerdir?

 • Yaşanılan deneyimin tekrar yaşanıyormuş gibi olması (flashback)

 • Deneyimle aşırı zihinsel meşguliyet,

 • Kendini bir türlü temizleyemediği korkusu,

 • İzlenme yada yalnız kalma korkusu,

 • Saldırırın olduğu yere geri dönme korkusu,

 • Kabuslar,

 • Uykusuzluk,

 • Yeme alışkanlıklarında değişimler,

 • Baş ağrıları

 • Bulantı ve kusmalar,

 • Hasta cinsel ilişkiye girmekten kaçınabilir veya vajinismus gelişebilir.

Bu durumlar tedavi edilmediği taktirde yaşam boyu silinmeyen izler bırakacak bir ruhsal sorun halini alabilir.

Toplumun kadına tecazvüze bakışı nedir?
Tecavüz dünyadaki tüm toplumların gelişimini etkileyen ciddi bir problemdir. Tecavüz kurbanları sık sık psikolojik, fiziksel ve sosyal sorunlarla karşılaşırlar buda bize tecavüzün hem bireysel hem de toplumsal olarak ne derece önemli bir sorun olduğunu gösterir. Konunun ne derece önemli olduğunu ayrıca 30 yıldır artan çeşitli araştırmalardan da anlayabiliriz.
Tecavüz nadir görülen bir hadise değildir. Tüm şiddet suçları içinde yaygın olarak karakterize edilebilir, ancak çok hızla artmaktadır ve bu suçlar içinde fazla gösterilmemektedir. Türk adalet bakanlığının verilerine göre 1999 yılında tecavüzle ilgili toplam 15,948 soruşturma açılmıştır, bu veri tüm suçların sadece %3,3 ünü oluşturur. Bu oran gerçekten çok yüksektir.

Tecavüz ile ilgili bilimsel çalışmalar nedir? Tecavüz mitleri nelerdir?
Türkiye de tecavüz ve cinsel tacizle ilgili yapılan alıştırmalar az olmasına karşın Amerika da yapılan araştırmalar taciz ve cinsel istimrarın ne derece önemli olduğunu vurgulamaktadır. Araştırmalar tecavüzün kadınlar için büyük tehlike olduğunu, karşılaşma oranlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Amerika’daki araştırmalara göre kadınlarda 6 kadından 1’i, erkeklerde ise 33 erkekten 1’inin hayatları boyunca en az bir defa tecavüze yada cinsel tacize uğradıkları tahmin edilmektedir(Linden,1999).
Tecavüzün nedenlerini daha iyi anlayabilmek için toplumun tecavüze ve tecavüz kurbanlarına bakış açısını incelemek gerekir. Toplumun tecavüze olan bakış açısını öğrenmenin birçok nedeni vardır. Bu bakış açısını öğrenmek insanların hem kurbana hem de suçluya gösterdikleri tepkileri öğrenmeyi de sağlayacaktır.
Bu çalışmaların önemli amaçlarından biri de tecavüz kurbanı ve tecavüz kurbanlığı ile ilgili bazı mitleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Burt (1980), ilk olarak tecavüzcü ve tecavüz kurbanlarıyla ilgili klişeleşmiş, zararlı ve yanlış bilgileri ortaya koymuştur. Mitler aynı zamanda toplumda tecavüzün ne kadar önemli bir faktör olduğunu da ortaya koyar. Örneğin; “ kadınlar görünüşleri ve davranışlarıyla erkekleri tecavüze kışkırtır”, “eğer bir kadın akşam yalnız bağına dışarı çıkıyorsa, kendini tecavüz edilebilme pozisyonuna koymuştur”, “bazı kadınlar tecavüzü hak eder”. Bu mitler tecavüzü özendirir ve tecavüzün kadın cinselliğini harekete geçirir gibi yanlış düşünceye sevk eder.
Bazı araştırmalar bu mitlerin bazı taciz ve tecavüze karşı olan profesyonel gruplar içinde bile olduğunu göstermiştir. Bu çalışmalar, psikologlar, sosyal çalışmacıların yanı sıra polisler, doktorlar, ve hukukçular arasında da yapılmıştır. Buna benzer bir çalışma Türkiye’de de yapılmıştır. Buna göre polis memurları bu mitlere en çok inanan grup olmuştur. Bu çalışmada “bazı kadınlar beni tecavüze kışkırtır” . “kadınların giyimi ve bazı davranışları erkekleri tecavüze kışkırtır” sorularına %66 oranında polisler, %18 oranında psikologlar, %27 oranında da psikiyatristler evet demiştir.

Tecavüze uğramış kadınların muayenesi nasıl yapılmalıdır?
Hastanın emosyonel iyi hali  öncelikli olarak göz önüne alınıp mümkün olduğunca kısa sürede muayene yapılmalıdır.Destekleyici tıbbi ve psikolojik  bakım mağdura hemen uygulanmalıdır.Hastanın iyileşmesi  esrarengiz imalarla  ağır şekilde etkilenir.Medikal personel hastanın sıkıntısı ve anksiyetesinin   giderilmesi için teşvik edilmelidir.Hastayla konuşulmalı ve ihtiyaçları öğrenilmelidir.Muayene esnasında klinisyen hastaya neyi neden ve nasıl yaptığını açıklamalıdır.Ek olarak saldırının hikayesi kayıt edilirken hekim seksüel temasla geçen hastalıklar için  testler yapılmalı , fiziksel travmanın kanıtları dokumante edilmeli ve gebelik riskini tayin edebilmek için detaylı jinekolojik anamnez  alınmalıdır.Çünkü muayane adalet sistemi  ve hukuki açıdan kritik bilgileri sağlar.
Hasta olaya ait kanıtların elde edilmesi için tıbbi muayeneye müsaade etmelidir.Müsaadenin anlamı hastanın kanıtları toplaması ,saklaması ve yargıya iletilmesinin  anlamını kavramasıdır.Muayene esnasında herhangi bir zamanda hastanın muayeneyi reddetme yada sonlandırma hakkı vardır.

Tecavüzde tıbbi tedavi ve yaklaşım  ne olmalıdır?
Tedavi yargılamadan ve saygılı birşekilde uygulanmalıdır.Klinisyen yaraları , infeksiyonları ve eğer uygunsa seksüel temasla bulaşan hastalıkları tedeavi etmelidir.Gebelik olasılığı hastanın rızasıyla yok edilmelidir.Eğer gebelikten şüpheleniliyorsa  yada seksüel temasla  geçen hastalıklar  için gelecekte testler gerekiyorsa medikal takip zorunludur.Tıbi yardımın yanısıra mağdura eğitimli destek verebilen kişiler rehberlik yapmalıdır
A-Seksüel temasla geçen hastalıklardan korunma.Gonorhea ( bel soğukluğu) .chlamidia  ve sifiliz  tedavisi önerilmeli ancak hasta zorlanmamalıdır.Tecavüzlerin sadece %3 ü gonore ile ve vakaların %0.1 i  sifilizle  sonuçlanmaktadır.N.Gonorrhea için takip kültürlerinin  alınması esastır.Tecavüzden 1-3 ay sonra  sifilizin takibi için serolojik testler uygulanmalıdır.
B-Gebeliğin önlenmesi. gebeliğin önlenmesi için tedavi mağdura önerilmeli ancak zorlanmamalıdır.Tecavüzlerin sadece %1 I gebelikle  sonuçlanmaktadır.Eğer mağdur kontrasepsiyon metodlarını  doğru uygularsa  bu oran daha da düşüktür.Hemen  Ertesi Gün n Hapı, acil korunma olarak verilmeli ve hastaya bulantı,kusma olabileceği söylenmelidir.Geç bir zamanda kürtaj da  olabileceği açıklanmalıdır.
C-Hemen tecavüz danışmanlığına başlanır ,deneyimli personel tarafından tecavüz danışma programına alınmalıdır.Psikolojik destek sağlanmalıdır.

...