Hergün  12.00 - 20.00
Pazar KAPALI
Whatsapp: 0539 8288152
 

Biseksüellik

 

Biseksüellik nedir? Biseksüellik, her iki cinsiyetten olan insanlara karşı cinsel olarak ilgi duyma ve onlarla duygusal veya cinsel bir ilişki içine girme potansiyelidir. Biseksüel bir kimse her iki cinse de aynı ölçüde ilgi duymayabilir, ve bu ilginin derecesi zaman içinde değişebilir. Kendini algılama biseksüel kimliğin anahtarıdır. Pek çok kimse her iki cinsiyetten kişilerle cinsel etkinlik içine girer, ancak kendilerini biseksüel olarak tanımlamaz.

Benzer şekilde, bazı diğer insanlar da yalnızca bir cinsiyet ile cinsel ilişkiye girerler veya hiç cinsel ilişkiye girmezler, ancak yine de kendilerini biseksüel olarak tanımlarlar. Bir kimsenin biseksüel olup olmadığını saptamaya yarayacak bir davranışsal "test" yoktur.

Biseksüellik nasıl oluşur, biseksüel kimlik nedir?

Bazı insanlar, bir kişinin heteroseksüel, eşcinsel veya biseksüel olarak doğduğuna (örneğin doğum öncesi hormonal etkiler nedeniyle) ve kimliğinin içsel ve değiştirilemez olduğuna inanırlar. Diğerleri, cinsel yönelimin toplumsallaşma (örneğin, anne ve babaya ait modellerin taklit edilmesi veya reddedilmesi) veya bilinçli seçim (örneğin, siyasi feminist kimliğin bir parçası olarak lezbiyenliğin seçilmesi) sonucunda olduğuna inanırlar. Diğerleri ise bu faktörlerin birbirlerini etkilediklerine inanır.
Biyolojik, toplumsal ve kültürel etmenler her kişi için farklı olduğu için, ister biseksüel, isterse gay veya lezbiyen, heteroseksüel veya cinsiyetsiz olsun, herkesin cinselliği oldukça kişiseldir. Cinsel kimliğe atfedilen "değer" onun cinselkökenine dayanmaz. Pek çok insan biseksüelliği, sadece insanların geçtikleri bir evre olarak değerlendirir. Gerçekte ise herhangi bir cinsel yönelim bir evre olabilir. İnsanlar çeşitlidir, bireysel cinsel duygular ve davranışlar zamanla değişebilir. Cinsel kimliğin oluşması ve sağlamlaşması devam eden bir süreçtir. Biz genel olarak heteroseksüel olarak toplumsallaştığımız için, biseksüellik pek çok insanın kendi eşcinselliklerinin farkına varmaları sürecinin bir evresi olarak yaşadıkları bir aşamadır. Pek çokları ise, oldukça uzun bir gey erkek veya lezbiyen kimlik sürecinin ardından kendilerini biseksüel olarak tanımlamışlardır.
Ron Fox tarafından 900'den fazla biseksüel bireyle yapılan bir çalışma, bunların 3'te 1'inin daha önce lezbiyen veya gey olarak tanımlandığını ortaya çıkarmıştır. Belki de sürekli olmayacak bir yönelim, yaşanan zaman kesiti boyunca hâl geçerli olabilir. Biseksüellik, aynen eşcinsellik ve heteroseksüellik gibi cinsel keşif sürecinde geçici bir basamak da olabilir, istikrarlı, uzun-dönemli bir kimlik de.

Biseksüellik ne kadar yaygındır? Biseksüel erkek kimdir, kendini nasıl tanımlar?

Cinsellik hakkındaki çoğu çalışma heteroseksüellik veya eşcinsellik üstüne yoğunlaşmıştır. Kinsey tarafından yapılan araştırma,  cinsel etkinlikleri ve ilgilerine dayanarak, kadınların %15-25 ve erkeklerinse %33-46 kadarının biseksüel olabileceğini ortaya koymuştur. Biseksüellikler pek çok şekillerde nüfusunun içinde gizlidir. Kültürümüzde, genellikle bir kimsenin ya heteroseksüel ya da (görünüşüne veya davranışsal ip uçlarına dayanarak) eşcinsel olduğu varsayılır. Biseksüellik bu standart kategorilere uymadığı için çoğunlukla ya reddedilir ya da görmezlikten gelinir. Kabul edildiğindeyse, tek  kendi başıba bir kimlikten ziyade "kısmen heteroseksüel kısmen de eşcinsel"  bir kimlik olarak görülür. Biseksüellik katı cinsel kategorilerin geçerliliğini sorgulamaya açtığı için dünyaya karşı kabul edilmiş olan bakış tarzını tehdit eder ve farklı cinsellik alanlarının varlıklarının kabul edilmesini cesaretlendirir. Basmakalıplaşmış bir biseksüel görünüş veya davranış biçimi olmadığı için, biseksüellerin genellikle ya heteroseksüel ya da eşcinsel oldukları varsayılmıştır. Bilinçliliği yükseltmek için, biseksüeller kendi gözle görünür topluluklarını oluşturmaya başlamışlardır.

Biseksüel ilişki nedir? Ne şekilde olur?

Biseksüeller, diğer insanlar gibi geniş bir çeşitliliği olan ilişki tarzlarına sahiptirler. Genel söylencenin aksine, biseksüel bir kimsenin aynı anda hem bir erkekle hem de bir kadınla cinsel olarak ilgili olması gerekmez. Aslında, biseksüel olarak tanımlanan bazı insanlar bu ya da öteki toplumsal cinsiyetle (veya her ikisiyle de) asla cinsel ilişkiye girmemişlerdir. Heteroseksüeller ve gey erkekler ile lezbiyenler için geçerli olduğu üzere,  cinsel çekim her arzu edildiğinde davranılmasını gerektirmez. Heteroseksüeller ve gey kişiler gibi, pek çok biseksüel de cinsel olarak yalnızca bir eşle aktif olmayı seçebilir; uzun-dönemli, tekeşli ilişkileri olabilir. Diğer biseksüeller, aynı cinsiyetten eşlere, üç-taraflı ilişkilere, veya aynı ya da farklı toplumsal cinsiyetlerden olan birkaç eşli (tek başına veya eşzamanlı olarak) ilişkilere izin veren serbest evlilikler yapabilirler. Cinsel yönelimleri ne olursa olsun, katılan kişilerin cinsel ve duygusal ilişkilerin tipini seçme özgürlüğüne sahip olmaları önemlidir.

Biseksüellik ve cinsel ilişki ile geçen hastalık riski nedir?

Cinsel ilişki ile geçen hastaşıklar ve özellikle
 AIDS, biseksüel topluluk ,lezbiyen homoseksüel biseksüel klüpler üzerinde önemli etkiler yapmıştır. Biseksüel erkekler, AIDS'in geylerden heteroseksüel nüfusa geçmesinden sorumlu ajanlar olarak sıklıkla günah keçisi ilan edilmişlerdir; biseksüel kadınlar da AIDS'in lezbiyenlere geçmesinin günah keçileri yapılabilirler. Ancak, AIDS'e neden olan virüsün insanlara bulaşması riski cinsel yönelimden ziyade davranışla ilgilidir. Bedensel sıvıların, özellikle de sperm, kan ve vajinal sıvının bulaşmasını içeren ilişkiler tehlikelidir. Biseksüeller, eşcinseller ve heteroseksüeller, prezervatif kullanımı gibi güvenli cinsel pratikler konusunda kendi kendilerini eğitmelidirler. Güvenli seks rehberleri, sağlık merkezlerinden, AIDS eğitim ve eylem gruplarından temin edilebilir. Biseksüeller, araştırma ve eğitim arttırılması, daha iyi bakım ve AIDS'li ile AIDS riski taşıyan kişilere karşı yapılan ayrımcılığın sona erdirilmesi talepleri çevresindeki AIDS'e karşı savaşımları çabasında, gey kişiler ve diğer etkilenen gruplarla bir araya geliyorlar.

Biseksüellik hakkında çarpıcı incelemeler..

Ünlü psikanalizci Sigmund Freud, Dr. Alfred Kinsey ve kendini 'biseksüel' olarak tanımlayan milyonlarca insana göre ise her iki cins de çekicidir. Ancak yeni bir araştırma, gerçekte biseksüelliğin en azından erkekler için varolmadığını öne sürüyor.
ABD ve Kanadalı bir grup psikolog tarafından yapılan araştırmaya, kendini 'heteroseksüel' olarak tanımlayan 30, 'homoseksüelim' diyen 38 ve 'biseksüelim' diyen 33 genç erkek katıldı. Northwestern Üniversitesi ile Toronto'daki Akıl Sağlığı ve Bağımlılık Merkezi'nde yapılan deneylerde bu kişilere erotik filmler izlettirildi. Filmlerin bir kısmında sadece kadınlar, bir kısmında sadece erkekler yer aldı. Deneklerin cinsel açıdan nelere tepki verdikleri sensör aracılığıyla ölçüldü. Araştırmacılar, eşcinsellerin erkek görüntüleri karşısında uyarıldıklarını, kadın görüntülerine çok az tepki verdiklerini; heteroseksüellerin sadece kadınlar karşısında tahrik olduklarını gördü. 'Biseksüelim' diyenlerin üçte biri erkeklerin olduğu erotik filmlerde uyarılırken, geriye kalanların heteroseksüel tepkiler verdikleri görüldü.
Prof. Lisa Diamond, bugüne kadar kişilerin cinsel eğilimleriyle ilgili çalışmalarda kişilerin ifadelerine odaklanıldığını, bu araştırmanın fizyolojik ölçümlerle yapılan çok iyi bir çalışma olduğunu söyledi. 19. yüzyılın ortalarından beri davranışçı bilim adamları, erkek ve kadınlardaki biseksüel çekim ve bunun cinsel kimlikteki gelişimi üzerine tartışıyor.
Freud, insanların doğal olarak biseksüel olduğunu iddia etmişti. Kinsey ise toplumda heteroseksüel yaşantıya sahip evli erkeklerin, erkeklerle de cinsel ilişki kurduklarını söylemişti. 1940'ların cinsellik otoritelerinden Kinsey'nin notlarında ise 'Erkekler, heteroseksüel ve homoseksüel olarak iki ayrı nüfus oluşturmazlar. Dünya keçiler ve koyunlar olarak ayrılamaz' ifadesi var
.

...