Hergün  12.00 - 20.00
Pazar KAPALI
Whatsapp: 0539 8288152
 

Evlilik öncesi cinsel danışma

 

Cinsellik evliliğin vazgeçilmez , tamamlayıcı bir parçasıdır. İlk cinsel ilişkinin sorunsuz  geçmesi gerektiği yönünde toplumda yaygın bir inanış vardır. Oysa bu inancın tam tersine ilk cinsel ilişki  gerginlik ve korku içinde geçer. İlk kez  beraber olan çiftlerin, ilk gecelerinde birtakım olumsuz duygular içinde olduklarını ve korkularını gizlemek istemeleri de gerginlik ve baskıları daha da belirgin bir şekilde arttırır.

Yetersiz cinsel eğitim ve daha önceden bilinmeyen ama evlilik süresinde ortaya çıkan çeşitli sağlık sorunları, zaten var olan ekonomik sorunlara, toplumsal ailevi baskılara ve olumsuzluklara eklenirse cinselliği yok etmeye başlar. Bu sebeple evlilik öncesi bazı hazırlıkları yapmak, kişilerin ortaya çıkacak bu olumsuz durumlardan kurtulmasında önemli rol oynar.

Evlilik öncesi cinsel danışma yapılmalımıdır?

Evlilik veya ciddi bir beraberlik planlayan çiftlerin cinsellikle, cinsel yolla geçen bazı hastalıklar ve genetik hastalıklarla ilgili danışma almaları, hem aile planlaması hem de sağlıklı bir nesil oluşturulması için çok önemlidir. Alınacak böyle bir tıbbi  danışmada genel olarak kadın-erkek cinsel organların anatomisi ve fonksiyonları hakkında bilgi alırken, üreme sağlığı ve fizyolojisi hakkında da bilgi sahibi olabilirler. Özellikle evlenecek kadının ilk kez cinsel tecrübesi olacak ise , evlenmeden önce bir kadın doğum uzmanı tarafından yapılan bir jinekolojik muayene, olabilecek olumsuzlukları önceden tespitte yararlı olur ve gerekli önlemlerin çiftler tarafından  alınmasını mümkün kılar.

Evlilik öncesi  jinekolojik muayene nasıl yapılır?

İlk jinekolojik  muayene ile örneğin kızlık zarının ve vajina yapısal özelliği nedeni ile ilişkiyi imkansızlaştırması, fazla kanamaya yol açacak olması, hatta bazen vajinaya kadar yırtık oluşması olasılığı önceden kadın doğum uzmanı tarafından  tespit edilebilir; bir enfeksiyon varsa tedavi edilebilir. Bazen kızlık zarı doğuştan  tamamen kapalı, vajina doğumsal olarak hiç oluşmamış veya kısmen oluşmuş olabilir. Bunlar anatomik doğumsal engellerdir. Bunun yanı sıra psikolojik engeller de tabii ki vardır. Daha çok bilinçaltı sebeplere bağlı olan vajinismus, cinselliği çağrıştıran her şeyde, vajina etrafındaki kasların ve bacakların aşırı kasılarak, cinsel temasın imkansız hale gelmesidir. Vajinismus tedavisi hastayı bilgilendirme ile başlar, yapısal bir problem veya ağrıya neden olacak faktörler varsa giderilir, sorun hâlâ devam ediyorsa çiftlere soruna yönelik psikolojik tedavi önerilir.

Erkekler için de  evlilik öncesi danışma gereklimidir?

Erkeklerde en sık karşılaşılabilen cinsel  sorun peniste sertleşme olmamasıdır. Bu sertleşme sorununun altında yatan çoğunlukla psikolojik sebeplerdir. Özellikle ilk evlilikteki ilişkide bu konunun takip edildiğinin bilinmesi olumsuz etkileyebilir. Her iki eş açısından da bulundukları yerin gizli ve güvenli olması, sorunu önemli ölçüde çözer. Ancak şeker hastalığı (diabet)  ve bazı sinir sistemi ile ilgili rahatsızlıklar da bunlara neden olabilir. Bu sorun devam ettiği takdirde, erkek  mutlaka öncelikle bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır. Bu konuların çiftler tarafından bilinmesi, ilk cinsel beraberlikle ilgili endişe ve korkuların giderilmesine, balayı sendromu nun ortadan kalkmasına  katkı sağlar. Ayrıca karşılaşılan sorunlarda ne gibi tedbirler alabilecekleri veya neler yapabileceklerini öğrenmiş olurlar.

Aile planlaması evlilik öncesi ne kadar önemlidir?

Cinsel yaşama başlarken çiftlerin ve özellikle de kadınların en çok endişe duyulan konulardan biri istenmeyen gebelik oluşması olabileceği gibi, gebelik olmayacağı endişesi, sıkıntısı da olabilmektedir. Bu nedenle en doğrusu bir jinekolog muayenesini takiben, kendilerine uygun önerilen bir yöntemle istenmeyen hamilelikler için önlem alınmasıdır. Özellikle ileri yaş evliliklerde, gebe kalınabilmesi açısından güçlükler olabilir. Bu nedenle çiftler, eğer ileride çocuk planlıyorlarsa, geç kalmamak için bir kadın doğum uzmanına danışarak ne kadar zaman hamileliği erteleme yapabileceklerini öğrenmelidirler.

Evlilik ve balayı öncesi hangi  konulara tıbbi danışmanlık verilmektedir?

Değişik sağlıkla ilgili konularda evlilik planlayan çiftlere bir jinekolog tarafından tıbbi danışmanlık verilmektedir. Bunlardan bazıları;

•        Herhangi bir bulaşıcı hastalık var mı? Örneğin sarılık, cinsel yolla geçen bir hastalıklar, genital siğil-HPV  AIDS gibi hastalıklar. Eğer var ise gerekli önlemlerin alınıp bu hastalıkların  tedavi edilmesi gerekmektedir.

•        İleride sorun olabilecek örneğin gizli şeker,damar- kalp hastalığı, hormonal bozukluk gibi herhangi bir sağlık problemi çiftlerde var mı?

•        Hamile kalmayı  engelleyecek bir sebep var mı? Örneğin TORCH gurubu hastalıklardan birisi var mı? Hamilelik esnasında sorun yaratabilecek kan uyuşmazlığı kadında toksoplazma gibi gebeliğin ileri ki aylarında bebeğin ölümüne sebep verebilecek bir enfeksiyonun var olup olmadığının araştırılması gerekir.

•        Çiftlerin ailelerinde, yakın akrabalarında  veya kendilerinde ailevi, kalıtsal  bir hastalık veya anomalilik var mı? Böyle sorunlar ve hastalıklar var ise  bunların derecelerinin araştırılması, değerlendirilmesi, eğer risk payı varsa oluşacak gebeliklerin yakından  takip edilmesi gerekecektir. Özellikle ülkemizde de yaygın olan akraba evliliklerinde genetik danışmanın alınması önemlidir.

•        Evlilik  ve balayı öncesi cinsel eğitim ve danışma almak oluşabilecek korku ve yanlışlıkları ve bunların getirebileceği cinsel problemleri ortadan kaldıracaktır.  

Evlilik öncesi yapılması gereken tahliller nelerdir? 

Evlilik öncesi yapılan testler evlenecek çiftlerin sağlık durumları ve kalıtsal hastalıkları konusunda bilgilenme yönünden önemli olup aynı zamanda da yasal zorunluluk halindedir.Türkiye’de akraba evliliklerinin fazla olması ve akraba evliliklerinin %70inin 1. Derece akrabalar arasında yapılması, evlilik öncesi tarama testleri ile yeni hasta bireylerin doğumunun engellenebilmesi açısından önem taşımaktadır.Ayrıca son yıllarda ciddi bir tehdit olan cinsel temasla bulaşan hastalıkların evlilik öncesi bilinmesi açısından da yararlıdır.

Yasal Olarak Yapılması Zorunlu Olan Tahliller, Yapılacak Tahliller:

Kan grubu ,Hepatit yönünden (HBs Ag, Anti HBs), AIDS yönünden(Anti HIV) Frengi yönünden (VDRL), Akdeniz Anemisi(Talasemi) tahlili.
Kan Grubu Tahlili ,anne ile baba arasında olabilecek kan uyuşmazlığını saptamak için yapılır. Kan uyuşmazlığı kan grubu ile değil kanınızda ki Rh faktörü ile ilgilidir. Yalnızca kadının Rh negatif, erkeğin ise Rh pozitif olduğu durumlarda oluşabilir.
Kadın Rh pozitif, erkek Rh negatif ise uyuşmazlık yoktur.
Kadın Rh negatif, erkek Rh i negatif ise uyuşmazlık yoktur.
Kadın Rh pozitif , erkek Rh pozitif ise uyuşmazlık yoktur.
Kan uyuşmazlığının varlığının bilinmesi gebelik öncesinde veya gebeliğin başlangıcında gerekli tedbirlerin alınarak ortaya çıkabilecek rahatsız edici durumları engeller.

...