RoToNDa web design

RoToNDa web design by H.Isık
Leoforos İroon 25 Komotini
Greece

RoToNDa web tasarım - H.Işık
Leoforos İroon 25 Gümülcine
Yunanistan

rotondaweb@gmail.com
 

 


The monument was built by Galerius Ceasar in ca. 300 A.D. This is the oldest structure still in use in the city. Initially it was a place to worship the mysterious Samothracian Kabirii (sons of Hephaestus and the statuettes around the rotunda are of the Cabeiri) or Zeus. It has since attracted saints, dervishes, mystics, and lately devotees of modern art and jazz.
It was converted to a christian church ca. 390 (hence the apse) and to a mosque in 1591. It is well known for its mosaic decoration, one of the best samples of early christian art.
The monument is also similar in architecture as the Pantheon in Italy, although the Pantheon and Rotunda are very different in scale.

 

Rotonda camii Selanik kentinin en güzel mimari yapılarından ve müze- cami olarak korunan ender Osmanlı izlerinden biridir.Rotonda olarak, 4yy.’da tahminlere göre mozole olarak kullanılmak üzere yapılıp bir süre sonra, zamanın Bizans İmparatoru tarafından kiliseye çevrilen bir yapı. Adını üzerine oturduğu bir tam daire şeklindeki zemininden alıyor. Bin küsur yıl kilise olarak kullanıldıktan sonra, 1590’da Türkler tarafından camiye çevrilmiş ve yanına da bir minare eklenmiş. Bugün Selanik Üniversitesi’nin resmi kilisesi ve müze olarak kullanılmakta.Haziresinde bir çok osmanlı dönemine ait mezar taşlarını da görmek mümkündür.